Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Dyrektor sądu

Dyrektor sądu

Dodano: 2009-07-30 21:45:33             Zmodyfikowano: 2017-11-28 11:56:54
Rejestr zmian
Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu
Joanna Wasyliszyn

Sekretariat Dyrektora
Opole, pl.Daszyńskiego 1
pok. 212, II piętro
tel.  77 54 18 120
faks 77 54 18 121


Przedmiot działalności i kompetencje
Dyrektor Sądu jest organem sądu do którego zadań należy :
  • Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań określonych dla Sądów powszechnych w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego oraz inne zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
  • Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • Określa, w porozumieniu z Prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  • Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.