Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Kurator okręgowy

Kurator okręgowy

Dodano: 2009-07-30 21:44:06             Zmodyfikowano: 2015-01-05 15:49:52
Rejestr zmian
Kurator Okręgowy
Rafał Sitarz
Tel.  77 5419520
pokój  303
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych i nieletnich
Jadwiga Sawczuk
Tel. 77 54 19 522
pokój 305
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. karnych
Piotr Wesołowski
Tel. 77 54 19 522
pokój 305
Godziny pracy biura:
Poniedziałek- piątek 7.30-15.30
Dane kontaktowe:
45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a
pokój  304, III piętro

W sprawie skarg i wniosków kurator okręgowy przyjmuje  interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w Biurze Kuratora Okręgowego.

Informacje odnośnie pracy podległych Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej znajdują się na stronach internetowych poszczególnych  sądów rejonowych okręgu opolskiego
Kurator okręgowy  sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie  kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
 • wykonywanie działań niezbędnych  do prawidłowego funkcjonowania  kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
 • koordynowanie działalności kuratorów na terenie swojego działania;
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
 • nadzór nad pracą kierowników zespołu kuratorskiej służby sądowej;
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonywanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta, kurator okręgowy może zlecić kierownikowi kuratorskiej służby sądowej;
 • udział w planowaniu  i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
 • występowanie z wnioskami kadrowymi i finansowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w  okręgu;
 • nadzór nad  udzielaniem pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.