Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Oddziały Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

Dodano: 2009-07-30 21:38:19             Zmodyfikowano: 2014-09-03 13:56:43
Rejestr zmian

Kierownik Oddziału Gospodarczego
Zbigniew Multan, tel. 77 54 18 119
pokój 217, II piętro
Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Edyta Pacześ
tel. 77 54 18 132
 
Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Sprawy zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu i współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi realizującymi usługi, dostawy i roboty budowlane ;
 2. Administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami i otoczeniem Sądu Okręgowego, z uwzględnieniem zapewnienia ich czystości i estetyki ;
 3. Nadzór i kontrola nad prawidłowością eksploatacji budynków, wyposażenia i instalacji sądu okręgowego oraz sprawnym ich funkcjonowaniem ;
 4. Sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
 5. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 6. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 7. Sprawy z zakresu działalności inwestycyjno-remontowej ;
 8. Dokonywanie zakupów i usług związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu – za wyjątkiem informatycznych;
 9. Sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia , podatków i opłat;
 10. Gospodarowanie środkami trwałymi i ich amortyzacja;
 11. Monitorowanie i optymalizacja kosztów działalności Sądu w zakresie działania Oddziału Gospodarczego;
 12. Sprawozdawczość w zakresie bazy lokalowej, gospodarki samochodowej, środków trwałych i innych spraw należących do zakresu działania Oddziału Gospodarczego;
 13. Gospodarowanie pokojami gościnnymi;
 14. Inne sprawy bieżące.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.