Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych ...

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą.

Dodano: 2011-02-08 14:51:23             Zmodyfikowano: 2014-10-30 13:04:34
Rejestr zmian
Uwierzytelnianie dokumentów
przeznaczonych do użytku za granicą.

Uwierzytelniania dokumentów można dokonać codziennie w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w godzinach od 9.00 do 14.00.
Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony, uwierzytelnienie dokonywane jest w następujący sposób:
  1. na dokumencie sądowym autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia
    - prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
    - prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny,
  2. na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
  3. na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
Powyższe uregulowania zawarte są w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 17,poz.164 z późn. zm.)
 
Wysokość opłaty skarbowej za poświadczenie jednego dokumentu wynosi: 26zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 j.t ). Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasach znajdujących się w Urzędzie Miasta Opola:
  • RYNEK RATUSZ, pokój nr 2  (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30)
  • PL. WOLNOŚCI 7/8, pokój nr 110  (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30)
 
lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Opola:

Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 – rachunek opłaty skarbowe
kod IBAN : PL
kod SWIFT : BIG BPLPW
W sytuacji uiszczania opłaty skarbowej przelewem internetowym - w tytule przelewu należy wpisać nazwisko notariusza, którego podpis będzie poświadczony oraz nr repertorium, a w przypadku orzeczenia sądowego sygn. akt i datę sporządzenia orzeczenia.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.