Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Lista osób zakwalifikowanych do ...

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Opolu

Dodano: 2018-01-26 14:55:23             Zmodyfikowano: 2018-01-26 15:02:36
Rejestr zmian

Z A W I A D O M I E N I  E
 Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia  do konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Opolu (docelowo na stanowisko księgowej) – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 1. Mainka – Stein Klaudia
 2. Mendel Monika
 3. Nędzi Danuta
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r ., o godzinie 9.00, w gmachu Sądu Okręgowego w Opolu, Plac Daszyńskiego 1, sala 402.
Trzeci etap konkursu również odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r ., w gmachu Sądu Okręgowego w Opolu, Plac Daszyńskiego 1, sala 402, po zakończeniu drugiego etapu.
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych;
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.