Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Lista osób zakwalifikowanych do ...

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko pracy w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu

Dodano: 2018-01-09 14:40:51             Zmodyfikowano: 2018-01-09 14:42:17
Rejestr zmian
Z A W I A D O M I E N I E
Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej dokumentacji do drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika sądowego) zakwalifikowały się osoby:
  1. Bujak Aleksandra
  2. Reszczyńska Maria
  3. Szczepańska Katarzyna
  4. Wideł Justyna
Termin drugiego etapu konkursu (test wiedzy z przepisów prawa podanych poniżej oraz praktycznego sprawdzenia umiejętności szybkiego pisania na komputerze odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r., godzina 8.00, w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ulicy Plebiscytowej 3a, sala konferencyjna nr 312, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) również przewidziany jest na dzień 19 stycznia 2018 r., po zakończeniu drugiego etapu.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
  • ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 t.j.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.);
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22 ze zm.).
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.